Certificeringen

Verhoeve is op 28-10-2010 opgenomen in het Register Normering Arbeid en voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1. De NEN 4400-1 norm is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.